Pumpar

Dränkbara länspumpar

ABS Pumpex J-12 W
220 V – 5,2 A – 1,2 kW.
Kapacitet – 9 l/s – 540 l/min
Uppfordringshöjd – 16 m
Vikt – 16 kg

ITT Flygt Bibo 3
380 V

Pumpex P-2001 V
380 V – 5,8 kW.
Kapacitet – 45 l/s
Uppfordringshöjd – 20 m
Vikt – 50 kg

Grindex Major N
380 V – 12,5 A – 5,2 kW
Kapacitet – 43 l/s – 2600 l/min
Uppfordringshöjd – 26 m
Vikt – 45 kg

ABS Sulzer J-84
380 V – 18 A – 9,4 kW
Kapacitet –
Uppfordringshöjd –
Vikt – 60 kg

Pumpex P-3001 V
380 V – 18 A – 9,4 kW
Kapacitet – 70 l/s
Uppfordringshöjd – 28 m
Vikt – 70 kg

Grindex MIDI
380 V – 20,5 A – 12 kW
Kapacitet – 75 l/s – 4500 l/min
Uppfordringshöjd – 35 m
Vikt – 115 kg

ABS Pumpex J-205 ND
380 V – 39 A – 21 kW
Kapacitet – 100 l/s – 6000 l/min
Uppfordringshöjd – 32 m
Vikt – 155 kg

Grindex Maxi H
380 V – 67 A – 37 kW
Kapacitet – 67 l/s – 4000 l/min
Uppfordringshöjd – 90 m
Vikt – 285 kg

ABS Pumpex J-604 ND
3-fas – 56 kW
Kapacitet – 335 l/s – 20100 l/min
Uppfordringshöjd – 31 m
Vikt – 525 kg

ABS Pumpex J-604 HD
380 V – 56 kW
Kapacitet – 123 l/s – 7400 l/min
Uppfordringshöjd – 58 m
Vikt – 525 kg

ITT Flygt 2250 Bibo 6
380 V – 105 A – 58 kW
Kapacitet – 300 l/s – 18000 l/min
Uppfordringshöjd – 32 m
Vikt – 540 kg

Flygt CS-3300 LT
380 V – 83 A – 44 kW
Kapacitet – 550 l/s – 33000 l/min
Uppfordringshöjd – 19 m
Vikt – 1145 kg